Απολύμανση COVID 19 σε όλους τους χώρους Corona Virus Κορονοϊός

Εξειδικευμένες υπηρεσίες απολύμανσης COVID-19

Η Απολύμανση πραγματοποιείται, με την χρήση ψεκαστικών μέσων και κυρίως εκνεφωτών (ψυχρός νεφελοποιητής ULV). Με Την χρήση νεφελοποιητή ULV δημιουργούμε στρόβιλο σταγονιδίων με μέγεθος σωματιδίων 5-50μm, ρυθμιζόμενο, για την καλύτερη εξάπλωση του απολυμαντικού μέσου στον χώρο και τις επιφάνειες.